Algemene voorwaarden voor Streekkado webwinkels

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • formulehouders: Stichting Green Valley en Landmerc+, de initiatiefnemers van de Streekkadoformule
 • webwinkelier: de aan de formule deelnemende zorgboerderij met een eigen Streekkado webwinkel
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de webwinkel
 • content: alle in de website aanwezige inhoud.

Streekkado shop in shop formule: 'Return to greencare!'

Deelnemende webwinkeliers kunnen onder de Streekkado formule een professionele webshop inrichten om producten die samen met cliënten worden gemaakt via  internet te verkopen en de eigen locatie te promoten. De opbrengst komt rechtstreeks bij de zorgboerderij terecht en de zorgvoorzieningen en begeleiding van cliënten.
De overkoepelden site Streekkado.nl is gericht op promotie van Streekkado producten en wijst u weg naar de aangesloten Streekkado winkels.

De Streekkado webwinkels en de webwinkelier

 • De afzonderlijke webwinkels zijn bereikbaar via www.steekkado.nl/naam-webwinkel.
 • De webwinkelier wordt geacht zich klantgericht op te stellen, de content overeenkomstig het daadwerkelijke aanbod te verzorgen en een hoge leverbetrouwbaarheid na te streven.
 • De exploitatie, het productenaanbod en verzorgen van de aanvragen of bestellingen is volledig de verantwoordelijkheid van de webwinkelier.
 • De webshop specifieke voorwaarden ten aanzien van het afhalen, bezorgen of verzenden worden door de webwinkelier duidelijk in de webwinkel vermeld.

De klantverwachtingen

 • Vanwege de aard en omvang van zorgboerderijen en het gegeven dat veel producten samen met cliënten worden gemaakt en/of het versproducten betreft, kunnen webwinkeliers niet ten volle garanderen dat bij de webwinkel bestelde producten in voldoende aantal, van gewenste kwaliteit en/of tijdstip beschikbaar zijn.
 • Voorgenoemd punt betekent houdt tevens in dat het in de bestelprocedure vermelde totaalbedrag niet bindend is en u levering van de bestelling kan eisen.
 • Mede daardoor kan in de webwinkel niet online betaald worden. Of de besteller betaalt bij afhalen, of na toezending van de factuur al dan niet voorafgaande aan de levering.
 • Voor klachten over één van de Streekkado winkels kunt u terecht bij de betreffende webwinkelier.
 • U kunt uw klacht ook melden via het contactformulier op de www.streekkado.nl. Via deze weg ontvangen wij uiteraard ook graag uw positieve ervaringen.
 • Formulehouders accepteren geen ketenaansprakelijkheid en zijn niet ontvankelijk voor schadeclaims van bezoekers, bestellers, kopers of gebruikers van producten van de Streekkado webwinkels. Eventuele aansprakelijkheid dienaangaand berust volledig bij de betreffende webwinkelier.

Bewaking van de Streekkado formule

 • Formulehouders zien erop toe dat door webwinkeliers geplaatste content duidelijk is en dat het productaanbod in overeenstemming is met de doelen.
 • Formulehouders behouden zich eenzijdig het recht voor om na eerste kennisgeving aan webwinkelier de webwinkel te sluiten indien:
  • de exploitatie niet in overeenstemming is met de doelen achter de Streekkado formule,
  • de formulehouders gegronde klachten over de webwinkelier bereiken,
  • de webwinkelier in gebreke blijft inzake betalingen aan formulehouders,
  • de formule niet aan de verwachtingen voldoet.
 • Formulehouders zijn niet ontvankelijk voor claims van webwinkelier als gevolg van het eenzijdig sluiten van zijn of haar Streekkado webwinkel.

Laatst bijgewerkt september 2013